Wish List - Zylara

Awarded Items

  • Item (Level 3)
    Bloodcut Armor (PHB 1, 227) (Level 4+)
  • Item (Level 5)
    Power Jewel (AV, 176) (Level 5+)

Iron Armbands of Power (AV, 117) (Level 6+)

Wish List

Amulet of Physical Resolve(AV, 148)(Level 2+)

Level 7

  • Boots of the Fencing Master (AV, 127) (Level 7)

Wish List - Zylara

U St Warriors JBerm11